Електронна реєстрація
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Останні коментарі

  Річний звіт за 2020-2021 н.р.

  Звіт

  завідувача  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Пізнайко»

  Стасюк Ірини Дмитрівни

  за 2020/ 2021 навчальний рік

   

  На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю», ст.30 Закону України «Про освіту», Положення про заклад дошкільної освіти, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Стасюк Ірина Дмитрівна, пропоную вам ознайомитись з звітом  про основні напрямки діяльності за 2020-2021 навчальний рік.

  Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:

  • підвищення відкритості, прозорості та демократичності управління закладом дошкільної освіти;
  • задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;
  • інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в ЗДО;
  • проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи.

  Заклад дошкільної освіти – це місце, де дбають про найбільшу цінність в житті дітей – здоров’я, де створюють затишок, де розвивають здібності, де вчать цінувати родину, людину, країну.

               Засновником і власником закладу дошкільної освіти є Івано-Франківська міська рада, яка здійснює фінансування  закладу, його матеріально – технічне забезпечення, забезпечує його господарське обслуговування,  харчування та медичне обслуговування дітей.

  Адреса закладу : м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова,32а.

           Проектна потужність закладу – 11 груп. Наразі в нас працює 1 група дітей ясельного віку, 10 груп – діти дошкільного віку ( 3 групи – діти молодшого дошкільного віку,3 групи – середнього дошкільного віку, 4 групи – діти старшого дошкільного віку). На кінець навчального року списковий  склад налічує 300 дітей.

  Графік роботи закладу :

  Групи з 12 – годинним робочим навантаженням (7 груп) – 7.30-19.30,

  з 10,5 – годинним  (4 групи) – 7.30-18.00

   ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Проаналізувавши роботу за 2020-2021 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. Заклад  працюэ відповідно до діючої нормативно-правової бази.

   КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Чисельність колективу ДНЗ №11 «Пізнайко» налічує 66 працівників. Серед них 32 педагоги. У тому числі:

  22 – вихователі

  3 – музичні працівники

  1 – інструктор з фізкультури

  1 – практичний психолог

  3 – асистента вихователя

  1 – керівник гуртка з англійської мови

  1 – керівник гуртка з хореографії

  Кваліфікаційний рівень педагогів:

  11 – спеціаліст вищої категорії

  3 – спеціаліст  I категорії 

  2-спеціаліст  IІ категорії 

  Стаж роботи педагогічних працівників:

    від  1 до 10 років – 9

  від 10 до 30 років – 15

  більше – 30 років – 8

  Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється згідно  законодавчо – нормативної документації . Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами).

           В закладі дошкільної освіти складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

           Курси підвищення кваліфікації при Івано-Франківському інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли (дистанційно): завідувач Стасюк І.Д., Гарвасюк Н.Б., Габльовська М.М., Цюняк Л.О., Капущак О.В., Телічак В.В., Андрусишин І.М.

  В 2020-2021 н. р. було про атестовано 5 педагогів: Дутка С.В., Іванова О.А., Гладка Н.С., ГарвасюкН.Б., Габльовська М.М., Андрусишин І.М.Порушень вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників не було.

  За результатами атестації:

  • Дутка С.В. – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»
  • Гладка Н.С. – підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст»
  • Андрусишин І.М., Іванова О.А. – встановлено 11 тарифікаційний розряд
  • Габльовська М.М. – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії
  • Гарвасюк Н.Б. – підтверджено звання «вихователь-методист.

            Хід атестації педагогічних кадрів у  закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

             Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.Створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу дошкільного закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

   ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020/2021 н.р.

            З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом 2020-2021 н.р. різні форми методичної роботи. Система методичних заходів була зосереджена на розвитку професійної майстерності та творчого потенціалу педагогічних працівників з урахуванням запитів вихователів.

         Однією з важливих форм підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у  семінарах-практикумах, семінарах з елементами тре-нінгів, педагогічній майстерні. Проведені педагогічні ради відзначались  актуальністю, науковістю та доцільністю. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням ЗДО на 2020-2021  н.р. Зокрема:

  1.Про основні напрямки роботи педагогічного колективу на 2020-2021 н.р.

  2.Головний пріоритет – здорова

  3.Екологічне виховання дітей в сучасному дошкільному закладі.

  4.Підсумки освітньо-виховної роботи за 2020-2021 н.р.

  Проблеми засідань педагогічних рад розглядались на науковій основі: педагоги обмінювались власним досвідом роботи, активно включались до  обговорення за «круглим столом», працювали в педагогічній лабораторії, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом.

          Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди занять. Під час колективних переглядів встановлено, що з дітьми проводиться систематична робота, про що свідчать відповіді вихованців та предметно-практична діяльність дітей. Вихователі мали змогу продемонструвати власний підхід до організації освітньо-виховного процессу (Габльовська М.М., Дутка С.В., Гладка Н.С., Андрусишин І.М.,Іванова О.А., Гарвасюк Н.Б)

                 Шляхом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. Плідно пройшли творчі звіти вихователів, які атестуються. Вихователі презентували власні напрацювання, ділилися з колегами цікавинками, які є дієвими під час реалізації проблемного питання самоосвіти.

                 Протягом року значна увага приділялась різним видам дитячої діяльності:  спеціально організованій навчальній діяльності (заняття), іграм, самостійній ( трудовій, художній, мовленнєвій, руховій, дослідницькій, ігровій), індивідуальній роботі, спостереженням тощо про що свідчать записи в перспективних та календарних планах педагогів.

                 З метою створення безпечних та нешкідливих умов освітнього процесу та профілактики травматизму в ДНЗ протягом року з дошкільниками  проводилась робота з безпеки життєдіяльності за такими розділами: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини». Підсумком стали «Тижні безпеки» та об’єктові  тренування, метою яких було перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, покращити якість освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя.

                 Протягом 2020-2021 навчального року дошкільники набували необхідного життєвого досвіду, навчились орієнтуватись у складних життєвих ситуаціях, базові якості особистості сформувались на достатньому рівні. Згідно встановлених термінів з метою аналізу рівня засвоєння дошкільниками програмових вимог за освітньою програмою «Українське дошкілля» у дошкільних  групах проводились контрольні заняття, проводилась діагностика старших дошкільників на рівень розвитку психічних процесів.

                 Адміністрація ДНЗ продовжувала  роботу над створенням методичного супроводу. Найбільш дієвими виявились інтерактивні форми методичної роботи. Проте були виявлені і певні недоліки:

  1.Потребує вдосконалення професійна компетентність педагогічних працівників на основі самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період.

  2.Недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів. У частини педагогів низький рівень володіння комп’ютером. Педагоги стикнулися з проблемою браку досвіду та навичок дистанційного навчання, організовуючи роботу самостійно.

  3.Відсутній  системний  підхід до планування роботи з формування комунікативно-мовленнєвої компетентності  дошкільників.

  1. Недостатньо уваги приділялось роботі з батьками.

                 З метою подолання вище зазначених проблем у 2021-2022 н.р. доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, активно впроваджувати в освітньо-виховний процес інформаційно-комп’ютерні технології, спрямовані  на професійне зростання творчої активності педагогів та використання мультимедійних засобів в освітньо-виховній роботі з дітьми.

                 Проблему психологічного забезпечення педагогічного процесу вирішувала практичний психолог Токарик І.М., яка здійснювала ( з 1.02.2021 р) психологічний супровід дітей, діагностичну, корекційну та розвивальну роботу, підпорядковану завданням цілісного, комплексного розвитку дітей, забезпеченню їх життєвих компетентностей. Внаслідок послідовної та цілеспрямованої корекційної та розвивальної роботи у дошкільників формувалось позитивне ставлення до себе та оточуючих. Діти навчались розуміти емоції оточуючих, адекватно виражати свій емоційний стан, помітно зменшилась кількість імпульсивних та тривожних дітей.

  Закриття ДНЗ на карантин, призупинення освітнього процесу протягом навчального року помітно позначились на всебічному розвитку дітей.  Практичний психолог  визначила рівень готовності старших дошкільників до школи станом  на травень 2021 року. Було обстежено 96 дітей.

  Діагностичне обстеження особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку

  Мотиваційна готовність (М.Гінзбург «Навчальна мотивація»)

  Зовнішня – 0

  Навчальна – 6

  Ігрова – 4

  Позиційна – 41

  Соціальна – 32

  Одержання балу -13

  Інтелектуальна готовність .Вербальне мислення (К.Йєрасик «Шкільна зрілість»)

  Високий – 70 , вище середнього – 18, середній – 8, нижче середнього – 0, низький – 0

  Шкільна зрілість (К.Йєрасик «Малюк людини»)

  Високий – 7,вище середнього – 24,середній – 40,нижче середнього – 15,

  низький – 10

           Рівень сформованості емоційного інтелекту ( О.Таран «Психосоціальна зрілість поведінки»)

  Сформований -32,частково сформований -50, несформований -14

  Соціальний розвиток дитини (О.Дедов «Профіль соціального розвитку» )

  Опитування педагогів: високий – 82, середній – 12, низький – 2

  Рівень розвитку дрібної моторики ( Д.Ельконін “Графічний диктант”) Високий – 6, вище середнього – 35, середній – 44, нижче середнього – 7, низький – 4.

  Рівень особистісного розвитку

   Високий -2, вище середнього – 44, середній -42, нижче середнього -7, низький -1, неготовий – 0

   

            Протягом навчального року в ДНЗ  велася психологічна просвіта педагогів та  батьків (дистанційно та під час індивідуальних консультацій). Полягала вона в ознайомленні їх з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей; роз’ясненні результатів психологічних досліджень; формуванні в педагогів та батьків потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі з дітьми або в інтересах розвитку власної особистості.

             Токарик І.М. поставила перед собою завдання профілактики стресових та постстресових станів у колективі,  забезпечення психологічного, емоційного комфорту для всіх учасників освітнього процесу; попередження насильства та жорстокої поведінки над дітьми у сім’ї та закладі освіти.

  З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2020-2021 навчальному році на базі ДНЗ діяв гурток з іноземної мови (англійська), керівник Адрусишин І.М., гурток хореографії ( керівник Мельникова Т.М.), гурток «Барви яскравої мови» (керівник Кацубо Ю.А.).

  Пріоритетним у 2020-2021 н.р. було і залишаються  виховання здорової та гармонійно розвиненої особистості. Умовами ціннісного розвитку дитини є використання в закладі дошкільної освіти нових педагогічних технологій, інноваційних підходів, здоров’язабезпечуючих та здоров’яформуючих  технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвиваючого середовища, екологічно сприятливий життєвий простір, повноцінне медичне обслуговування, харчування, оптимізацію рухового режиму, системний підхід  до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації відносно здорового способу життя, дотримання гармонійних взаємин між дітьми та педагогами. Основою системи фізичного виховання в ДНЗ є руховий режим як сукупність різних засобів і організаційних форм роботи. У режимі дня закладу витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття у залі та на свіжому повітрі. Ранкова гімнастика, заняття в залі, фізкультурні розваги, спортивні свята планувалися та проводилися відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей з дотриманням карантинних вимог. Відповідно до вимог освітніх програм достатньо часу відводилось бігу, лазінню, підлізанню, метанню, стрибкам, вправам на рівновагу.  Слід відмітити, що поряд із стандартним спортивним обладнанням вихователі використовували посібники, виготовлені власноруч та з допомогою батьків. Постійно здійснювався  медико-педагогічний контроль з боку сестри медичної старшої, вихователя-методиста.

          У 2020-2021 н.р. показники з основних рухових дій, ходьби, метання, лазіння помітно знизились. Педагогам не вдалось достовірно продіагностувати якісні та кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників. Причина – карантин та  призупинення освітнього процесу протягом навчального року.  

            Невід’ємною складовою фізкультурно-оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей та батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщували в осередках для батьків, на сайті ДНЗ, на сторінці ДНЗ у соціальній мережі Facebook, у Viber –групи.

          Пріоритетним напрямом  просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення.

  В ДНЗ проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

  • контроль виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
  • дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19) (ранковий огляд та температурний скринінг дітей (під час прийому та кожні 4 години) і працівників ДНЗ, масковий режим тощо);
  • контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини;
  • антропометричні виміри в групах;
  • інформування батьків через сайт ДНЗ та сторінки у соціальних мережах;
  • медико-педагогічний контроль за станом здоров’я  дітей.

            Серед недоліків: не приділялось достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, піші переходи фактично не проводились ( карантинні обмеження), недостатньо цікавих сюжетів  та спортивних розваг.

  Зважаючи на карантинні обмеження підвищенню якості дошкільної освіти сприяло залучення батьків та їх інформування через дошку оголошень,  оголошень на вході в заклад освіти, телефонний зв’язок, сайт закладу освіти, соціальні мережі, месенджери. 

  Допомога ДНЗ  батькам вихованців з актуальних питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надавалась завідувачем, усіма педагогічними працівниками, сестрою медичною старшою  індивідуально, на сайті закладу, у Viber –групах.

  Батьківські збори проводились дистанційно та на території ДНЗ на відкритому  повітрі з дотриманням свіх протиепідемічних заходів,  бесіди,  консультації проводились  індивідуально, свята та розваги без участі батьків. Запити та побажання батьків вивчались через анкетування. Проте педагоги ДНЗ намагались плідно працювати у незвичних для всіх умовах.

  Метою роботи колективу  закладу дошкільної освіти  є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, бути креативними, вміти комунікувати та співпрацювати, володіти навичками емпатії та емоційного інтелекту. 

   Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ

   ДНЗ №11 «Пізнайко» працює з 1983 року. В ньому функціонує 11 груп, спортивна, музична зала, кабінет завідувача, завгоспа, психолога, методичний, музичний кабінети, кімната казки, медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна, харчоблок. Усі приміщення обладнані відповідно до вимог, раціонально використовуються відповідно до потреб.

   Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська  діяльність».  

  Щороку докладається максимум зусиль щодо покращення матеріально-технічної бази закладу. Почали ми новий навчальний рік у оновленій будівлі ( було зрелізовано проект за програмою НЕФКО), реалізовуємо проект «Футбольне поле для чемпіонів». Хочеться відмітити, що наш заклад активно приймає участь в різноманітних проектах для покращення умов перебування дошкільнят в закладі.

  Музичний кабінет поповнився музичними інструментами, подарованими депутатом міської ради. Спортивна зала збагатилась обладнанням – м’ячами, обручами. По мірі можливості збагачувалось оснащення кожної групи. В дві групи було придбано бойлери за кошти Благодійної організації закладу.

           Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, грядки.  Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу, щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

  В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання  всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою. В цілому  технологічне обладнання в дошкільному закладі  працює,  підтримується  його використання  в безперебійному режимі

   Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

  Організація медико-профілактичної роботи

   Старші медичні сестри закладу працювали згідно плану роботи  на 2020-2021 н.р. План виконаний в повному обсязі. Стежили за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в приміщенні та на території закладу, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня. В ДНЗ медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз один раз на 10 днів.

  Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

  З метою зниження захворювання в ЗДО проводяться різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги закладу систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя. 

  Пропоную переглянути звіт по захворюваності за 2020-2021 н.р.

   

   

   

  з/п

   

   

  Назва

  одиниць

  2020-2021 н.р
   

  Ясельна група

   

  Дошкільні групи

   

  всього

  1 бронхіти 6/55 29/531 35/586
  2 ГРЗ 50/413 184/1396 234/1809
  3 пневмонії
  4 фарингіти 3/24 11/121 14/145
  5 інші 14/103 72/571 86/674
  6 інфекційні 6/69 6/69
    ВСЬОГО 73/595 302/2688 375/3283

                      

   

  Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу щодо оздоровчо-профілактичної роботи, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, організація  занять з фізичної культури на  свіжому повітрі.

   ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

  В роботу закладу впроваджується система аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР).

             На належному рівні проводилась робота щодо дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у ЗДО. Протягом року директор закладу, сестра медична старша та вихователь-методист здійснювали систематичний контроль за організацією харчування. В закладі ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-осінь, літо-весну); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складається меню-розкладка  відповідно до затверджених норм харчування.

  Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни

  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

  В співпраці з батьками наш колектив дотримувався принципу партнерства. Працювати в тісній тріаді : педагоги-діти-батьки. Основними напрямками взаємодії з батьками була просвіта батьків, фахове вдосконалення педагогів, методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

  З кожною сімєю педагогічний колектив працював індивідуально, ми намагались виправдати очікування родин. Підтримували їх, знайомили їх з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки до шкільного навчання, надавали рекомендації в Viber-групах. Проте, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні, хотілося б більшого спілкування з батьками віч-на-віч. Інформацію про різноманітні заходи в днз можна було переглянути на сторінках соцмережі Facebook.

  Зараз триває робота над  кардинальною  зміною  та оновленням  офіційного сайту дошкільного закаду.

  ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

  На педагогічних радах,  на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на засіданнях батьківського комітету розглядаються питання охорони дитинства і захиступрав малолітніх. Дане питання заплановане для розгляду в річному плані роботи.  Більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників). Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу: розроблено та затверджено Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО, Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування), Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО, Правила поведінки  здобувачів дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі. В дошкільному закладі є громадський інспектор з охорони прав дитинства, відповідальна особа з протидії булінгу. Хочемо зазначити, що     цьогоріч не було нагальних звернень з даного питання.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ  ЗДО

  Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір , ухвалений на зборах трудового колек-тиву . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

  Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

  Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

  Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

  Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль  дотримання техніки безпеки, якістю освітньо – виховної, оздоровчої  роботи.

  Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні  умови для здійснення освітньо–виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі.

  При отриманні щорічної основної відпустки педагогічні працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію, 20% за престижність професії. Обслуговуючий персонал отримує надбавки до зарплати, додаткові дні до відпустки відповідно до результатів атестації робочих місць.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», проводиться робота щодо організації охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу.

   Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за: роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму. В річному плані роботи  плануються заходи щодо безпеки життєдіяльності.

           Проводиться системна робота щодо забезпечення всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП , які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ.  Проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації». Вся документація з ОП  затверджена і погоджена відповідно до  нормативни  вимог. Навчання і перевірка знань з ОП   працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці. Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП  є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму і схвальні відгуки спеціалістів відділу по удосконаленню організації праці. 

  ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

             На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпеченняреалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в  закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номери телефонів гарячих ліній. До кожного звернення здійснювався індивідуальний підхід, вирішувалось у мінімальні строки, забезпечували максимальне його вирішення.

  Заходи, які ми зробили протягом року направленні на створення комфортних умов перебування дітей в садочку, збереження здоров’я дітей, підготовку дітей до школи, да майбутнього життя в соціумі.  Як ми сьогодні дбаємо про майбутнє дітей, так вони подбають про нас в майбутньому.

  В планах на майбутнє:

  – проведення робіт по ремонту пральні, спортивної зали;

  – створення та комплектування ресурсної кімнати;

  – проведення поточних  ремонтів груп;

  – поповнення методичного кабінету, групових осередків різноманітним обладнанням.

  Моє призначення зробити так, щоб плідно, творчо працював колектив, щоб дітям, батькам було  комфортно і цікаво, щоб  заклад мав високий статус.

  Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості.

  За підсумками роботи колективу під час   навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

  На завершення бажаю всім міцного здоров’я, гарного настрою, успіхів. Дякую за увагу та підтримку!

   

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  Solve : *
  13 − 9 =