Електронна реєстрація
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Останні коментарі

  СХВАЛЕНО                                            Затверджую

  педагогічною радою                                Завідувач

  ДНЗ (ясла-садок)                                           ДНЗ (ясла-садок)

  №11 «Пізнайко»                                            №11 «Пізнайко»

  протокол  № 1                                          Стасюк І.Д.

  від «31»серпня 2020р                                       «31»серпня 2020р

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Пізнайко»

  на 2020 /2021 навчальний рік

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Івано-Франківськ 2020

   

  Вступ………………………………………………………………………….….3

   

  Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   …………………………………………..

   

  Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації………………………………………………………

   

  Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу…………………………….

   

  Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти ………………

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вступ

   

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Пізнайко» підпорядкований Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

  Адреса:

  76014, м.Івано=Франківськ вул.Сахарова, 32а, тел.(0342) 522257

  e-mail: dnz11piznayko@gmail.com

  Кількість груп всього:  11

  • раннього віку – 1                           – від 2 до 3 років
  • дошкільного віку – 11

  – 3 групи  дітей молодшого віку  – від 3 до 4 років

  – 3 групи дітей середнього віку   – від 4 до 5 років;

  – 4 груп дітей старшого віку      – від 5 до 6 років;

  2 групи  – інклюзивні (середня група №9, старша група №12)

  Режим роботи груп:

  • 12 годин – 7 груп
  • 5 годин – 4 груп

  Кількість дітей:  300 дітей.

   

  Кількість педагогічних працівників

  Педагогічний  колектив складається  з  32  педагогів,  з  них   22 вихователі, 3 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 1 практичний психолог, 2 асистенти вихователя, 1 керівник гуртка з англійської мови.

  Завідувач:Стасюк І.Д., освіта вища, педагогічний стаж 48 років,спеціаліст

  Вихователь-методист: Сливка Н.І., освіта вища, педагогічний стаж 22 роки, спеціаліст вищої категорії.

  Спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 11 педагогів

  Спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – 3 педагогів

  Спеціалісти другої кваліфікаційної категорії – 2 педагоги

  Спеціалісти – 12 педагогів,

  Присвоєно тарифний розряд – 3 педагогів

  Звання «вихователь-методист» – 4 педагоги

  Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад №11 «Пізнайко» у 2020/2021 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

  Освітня програма дошкільного навчального закладу №11 «Пізнайко» на 2020/2021 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

  Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

  Освітня програма визначає:

  • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
  • форми організації освітнього процесу;
  • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

  Зміст освітньої програми передбачає:

  • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
  • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
  • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
  • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

  Мета і завдання освітньої програми:

  • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
  • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
  • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

  створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,

  • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
  • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
  • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
  • творча організація (креативність) освітнього процесу;
  • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
  • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
  • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
  • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
  • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
  • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
  • корекційно – розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
  • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

  Організація освітнього процесу дошкільного навчального закладу №11 «Пізнайко» у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямом напрямами діяльності:

  • художньо-естетичний розвиток дошкільника (образотворчої, музичної, театральної, літературної);
  • мовленнєво – комунікативний.

  Та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

  1. Створити безпечні умови для збереження фізичного і психічного здоров’я та ефективну взаємодію учасників освітнього процесу .
  2. Розвивати екологічну свідомість у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність.
  3. Оптимізувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу шляхом використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
  4. Забезпечити ефективну організацію інклюзивного навчання та здійснення психолого-педагоічного супроводу дітей з особливими потребами.

  Основні напрямки методичної роботи в закладі на 2020-2021н.р.:

  1. Сприяти реалізації завдань Закону України “Про дошкільну освіту ” та нормативно-правових документів про методичну роботу в дошкільному навчальному закладі шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до розв’язання професійних проблем з педагогічними кадрами.
  2. Удосконалити педагогічну майстерність педагогічних кадрів.
  3. Розвивати спеціальні уміння та навички.
  4. Сприяти розвитку педагогіки – партнерства.

  Педагоги дошкільного закладу забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

  Обов’язковий мінімум передбачає:

  • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
  • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
  • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
  • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

  Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

  Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ І

  Загальний обсяг навантаження та очікувані

  результати навчання здобувачів освіти

   

  Освітній процес у дошкільному навчальному закладі №11 «Пізнайко» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

  Відповідно до рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу №11 «Пізнайко»  (протокол №1 «31» серпня 2020 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами).

  Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988)

  Організація освітнього процесу у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється за освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і науки України: Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», авт. Скрипник Т.В. (Лист МОНУ від 04.04.2013 №1/11- 6544)

  Вчитель-логопед організовує свою роботу відповідно Програми «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення», авт.І.В.Кравцова, Л.Л.Стахова (Лист МОНУ від 05.07.2019 №22.1/12-Г-577)

  Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

  У 2020/2021 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків: гурток англійської мови, гурток хореографії.

  Додаткові освітні послуги проводяться у межах гранично допустимого навантаження дитини . За згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та  закладом дошкільної освіти буде організовано діяльність гуртка з хореографії.

  Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами:

  Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., аг.ред. Низковська О.В. (Лист ІІТЗО від 28.07.2015 №14.1/12 – Г-952)

  Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник. Шевчук А.С. (Лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-255)

  Мова навчання дітей українська.

  У 2020/2021 навчальному році в ДНЗ №11 «Пізнайко» функціонуватимуть  групи з таким навантаженням:

  групи з 10.5 годинним навантаженням – II молодша група «Віночок», середні групи №3 «Колобок», №9 «Бджілка»,  старша група №11 «Ромашка»

  групи з 12 – годинним навантаженням – I молодша група №2 «Сонечко», II молодші групи № 10 «Калинка», №5 «Пізнайко»  середня група №1 «Незабудка», старші групи №8 «Вишенька», №12 «Метелик», №6 «Дзвіночок»

   

  З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

  Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

  У 2020/2021 навчальному році у групах з 10.5 і 12-ти годинним перебуванням

  (5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля»,

  рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163,

   

   

   

   

  Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

  Кількість занять на тиждень за віковими групами
  перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років )
  Дитина в соціумі 1 2 2 3
  Дитина в природному довкіллі 1 1 1 2
  Художньо-продуктивна діяльність

  Дитина  у світі культури

  (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1

   

  4

   

  4

   

  5

   

  5

   

  Сенсорний розвиток 2
  Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

  Логіко-математичний розвиток

  1 1 2
  Мовлення дитини

  Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

  2 3 3 3
  Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3
  Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
  Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 3

  – хореографія

  – англійська мова

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

  2

  2

  Максимальна кількість занять на тиждень4 4 4
  Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

  Примітки:

  1. Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення з природним довкіллям) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
  2. Заняття ознайомлення з природним довкіллям проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за цим напрямом у повному обсязі.
  3. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися у заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності у І та ІІ молодших групах.
  4. Заняття з сенсорного та логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей.
  5. Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування проводяться у І та ІІ молодших та середній групах – 1 раз на тиждень, старшій групі – 2 рази на тиждень, та інтегруються у зміст інших занять (ознайомлення з природним довкіллям, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
  6. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені, як окремі заняття (при наявності умов для їх проведення) або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.
  7. Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
  8. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.
  9. Навчальні заняття у дошкільному навчальному закладі проводять у першій половині дня;
  10. Допустима тривалість заняття: 15 хв. — у молодших групах 20 хв. — у середніх групах 25 хв. — у старших групах;
  11. Фізкультурні заняття організовують з віку двох років. Їх тривалість для дітей віком: 2-3 роки — 15 хв. 3-4 роки — 20-25 хв. 5-7 років — 25-30 хв.;
  12. Інтелектуальні заняття поєднують і чергують із заняттями з музичної діяльності та фізичного розвитку;
  13. Враховують дні високої працездатності – вівторок і середу;
  14. Перерви між заняттями тривають не менше 10 хв;
  15. Гурткова робота ведеться в другу половину дня;
  16. Гурткові заняття тривають 15-25 хв., зважаючи на вік дітей;
  17. Проводять інтегровані, комплексні, комбіновані заняття;

  інтегроване заняття може бути тривалішим: на 5 хв. — у молодшій групі на 10 хв. — у середній групі на 15 хв. — у старшій групі.

  Відповідно до програми розвитку «Українське дошкілля» в розклад занять включають такі розділи як музична діяльність, фізичний розвиток, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, мовлення дитини, мовлення дитини (елементи грамоти, старша група), дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, літературна діяльність, образотворча діяльність (малювання, ліплення, аплікація). Завдання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти реалізуються в освітній роботі впродовж дня (ранкові години, прогулянки, ІІ половина дня).

  Кожна вікова група складає орієнтовний розклад діяльності ІІ половини дня, де включаються будівельно-конструктивні ігри, театралізована діяльність, сюжетно-рольові ігри, самостійно-художня діяльність, господарсько-побутова працю, музичні та фізкультурні розваги, конструювання, художню працю тощо.

   

   

  Розділ ІІ

  Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

   логічна послідовність їх вивчення

   

  Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі №11 «Пізнайко» у 2020/2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

   

  Освітня лінія Зміст освітнього процесу
  Особистість дитини Передбачає:

  – формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

  – виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

  Дитина в соціумі

   

  Передбачає:

  формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

  Дитина в природному довкіллі

   

  Передбачає:

  природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

  Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

  Мовлення дитини  Передбачає:

  засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

  Дитина в світі культури Передбачає:

  формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

  Гра дитини Передбачає:

  розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

  Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:

  сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

   

  Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

   

  Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

  Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

  Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

   

  Очікувані результати навчання здобувачів освіти

  Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

  Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

  Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

   

  Розділ ІІІ

  Форми організації освітнього процесу

   

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

  Термін навчання. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі №11 «Пізнайко» починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) –  з 1 червня по 31 серпня 2021року.

  Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2021 року (90 календарних днів), осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 2020 року (5 календарних днів),  зимові – з 2 січня до 11 січня 2021року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2021 (10 календарних днів).

  Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

  • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
  • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
  • у середній групі – 20 хвилин;
  • у старшій групі – 25 хвилин.

  Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

  Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

  З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020/2021 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

  • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
  • групові (10-12 дітей);
  • індивідуально-групові (4-6 дітей);
  • індивідуальні (1-4 дитини).

   

  За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

  • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
  • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
  • контрольні заняття.

  За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

  • інтегровані;
  • комплексні.

  Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

   

  Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

  В ДНЗ планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

  Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

  Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

   

  Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

  • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
  • спостереження;
  • пошуково-дослідницька діяльність;
  • екскурсії;
  • театралізована діяльність;
  • трудова діяльність;
  • тощо.

   

  Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

  За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

   

  Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

  • ранкової гімнастики;
  • гімнастики пробудження;
  • занять фізичною культурою;
  • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
  • загартування;
  • фізкультурних хвилинок під час занять;
  • фізкультурних пауз між заняттями;
  • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (мали туризм);
  • оздоровчих заходів.

  Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

   

  В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ДНЗ та (або) із залученням фахівців інклюзивно- ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

  В ДНЗ №11 «Пізнайко» функціонує дві інклюзивні групи (середня група №9, старша група №12). В освітній процес залучено 2 дітей з особливими освітніми потребами. Функціонування інклюзивних груп регулюється нормативно-законодавчими актами в галузі освіти України. Створено команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Забезпечено інформаційно-методичну підтримку організації педагогічного процесу, створене відповідне середовище, поповнено розвивальне (предметно-ігрове середовище) в групах. Проводиться корекційно-розвивальна робота спеціалістами (практичний психолог, вчитель-логопед).

  З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ДНЗ проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

  Вищезазначені форми організації освітнього процесу ДНЗ реалізуються в рамках:

  • плану роботи ДНЗ №11 «Пізнайко» на 2020/2021н.р.;
  • режиму роботи груп та ДНЗ.

   

  За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

  • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
  • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я»;
  • рухливі та спортивні ігри;
  • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
  • екскурсії, цільові прогулянки;
  • продуктивні види діяльності;
  • ігри з водою, піском;
  • конструкторські та творчі ігри;
  • пошуково-дослідницька діяльність;
  • організація трудової діяльності;
  • літературні розваги, конкурси малюнків;
  • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

   

  Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

          Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів:вихователів, практичного психолога, вихователя-методиста, інструктора з фізичного виховання, вчителя – логопеда, музичного керівника, медичного працівника.

  Вихователь закладу на громадських засадах виконує функціональні обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства дошкільного навчального закладу. А саме, приймає участь у виявленні та обліку дітей пільгових категорій, сприяє захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей.

  У ДНЗ №11 «Пізнайко» сплановано інформаційно-профілактичні заходи щодо профілактики булінгу та жорстокого поводження в сім’ї. план складається з декількох етапів: діагностичний, інформаційний і практичний. Робота проводиться з усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, батьками, дітьми.

   

   

   

   

   

   

  Розділ ІV.

  Система внутрішнього забезпечення якості освіти

   

  Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу на 2020 – 2021 навчальний рік укладено відповідний план вивчення стану освітнього процесу:

   

  Зміст контролю Форма контролю Форма відображе-

  ння

  Термін Група Відпо-

  відальний

  1 Створення розвивального середовища в групах до початку навчального року Тематична До педради До 01.09.20 Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  2 Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників Оперативний До відома 1 раз в квартал Вибір-

  ково

  Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист, ст.медсестра

  3 Організація роботи з БЖД Оперативний До наради 10.2020

   

  04.2021

  Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  5 Стан роботи щодо екологічного виховання Тематична До педради 02.2021 Середні групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  6 Виховання культурно-гігієнічних навичок та передумов трудової діяльності Оперативна До наказу 3.2021 I, II мол.гр. Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист, сестра медична старша

  7

   

   

   

  Стан роботи з розвитку фізичних здібностей Тематичний До педради 10.2021 Старші групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  8 Організація роботи в групі №1“Незабудка» Комплексна До відома 1.2021 Група № 1 Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист, спеціалісти

  9 Виконання рішень м-о та педрад Поперед. До наради при завід. По мірі потреби Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  10

   

  Організація харчування Оперативно-

  оглядова

  До наради при завід. Що –кварт Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь-

  методист,

  медсестра

  11 Готовність педагогів до проведення занять Оперативно- оглядова До відома 09.2020

  01.2021

  Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  12 Стан роботи з правового виховання Оперативна До відома

   

  11.2020 Вибірково Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  13 Вивчення системи

  вихователів,що атестуються

  Оперативна До відома

   

   

   

  По  плану Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

  14 Готовність старших дошкільників до шкільного навчання Комплексна До педради 05.2021 Старші групи Зав. ДНЗ,

  вихователь-методист, практичний психолог

  15 Стан ведення ділової документації Оперативний 12.2020 Всі групи Зав. ДНЗ,

  вихователь- методист

   

  Моніторинг в закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до: Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти.

  Для організації та проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку використовується посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник/за заг.ред. Т.В.Киричук, О.М.Кулик, Н.М.Шаповал.- Тернопіль: Мандрівець, 2016.-272с.

  Основні методи проведення дослідження під час моніторингу: опитування (анкетування, інтерв’ювання), тестування, спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладах освіти, фокус-група, аналіз документації закладу освіти, аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності, інші методи, визначені у Програмі.

  За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

  ДНЗ здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

   

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  Solve : *
  13 − 4 =